Reklamacja

REKLAMACJE TOWARU

Internetowy sklep CARMELA przyjmuje reklamacje i prowadzi wsparcie serwisowe z producentami. Wadliwy towar odsyłany jest do producenta w celu naprawy/wymiany na nowy, wolny od wad produkt. Jeśli wymiana towaru nie jest możliwa, następuje zwrot pieniędzy za zakupiony produkt.

Krok po kroku jak dokonać reklamacji towaru:

  1. Poinformuj nas o reklamacji i wyślij zdjęcie wadliwego produktu w wiadomości e-mail na adres: reklamacja@carmela.pl 
  2. Wypełnij i podpisz formularz „zgłoszenie reklamacyjne”  (dostępny na dole strony w dwóch plikach do wyboru PDF lub DOC).
    Do rozpatrzenia reklamacji niezbędny jest opis uszkodzonego/wadliwego towaru w w/w zgłoszeniu. Jeśli uszkodzenie powstało w trakcie użytkowania produktu, opisz w jaki sposób do tego doszło.
  3. Zapakuj starannie zwracany towar, dołącz wypełnione zgłoszenie zwrotu oraz paragon lub potwierdzenie przelewu. Całość odeślij pod niżej wymieniony adres firmy lub do paczkomatu InPost.

 

Adres firmy:

Michał Puto NEZILLO

ul. Pocztowa 8f

26-200 Końskie

 

Numer i adres Paczkomatu InPost:

KNO02N

ul. Gimnazjalna 13

26-200 Końskie

tel.: 504085533

zwrot@carmela.pl 

 

Następujące zgłoszenia reklamacyjne nie zostaną uznane:

  • uszkodzenia mechaniczne,
  • uszkodzenia powstałe z nieprawidłowego użytkowania np.: prania, prasowania itp.,
  • uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego dobrania rozmiaru do figury.

Klient przesyła reklamowany towar na własny koszt. Po uznaniu reklamacji sklep CARMELA zwraca koszt przesyłki do wysokości 13,00 zł. Czas rozpatrzenia reklamacji to 14 dni roboczych, licząc od daty otrzymania reklamowanego towaru wraz z wypełnionym w/w zgłoszeniem reklamacyjnym.

Formularz kontaktowy
  •